28 Ноември 2015 г.

LG 56.63 CL
Високодобивен маслодаен слънчоглед от последно поколение. Пазарен лидер в направлението CLEARFIELD в България  
 
Биологични и агрономически особености:


Средно късен хибрид

Умерено високи растения с отлична облистеност, дебели и здрави стъбла и силно изразен „стейгрийн" ефект

Пити - средно големи, умерено изпъкнали, приведени

Здрави корени

Високо абсолютно тегло на семките

Висока масленост - средно 45-47%

Семките са с черен основен цвят и тънки, бели надлъжни ивициСтопанска оценка:


Отлична стабилност в представянето, доказана в богат производствен опит

Много висок потенциал за добив

Висока масленост на семките

Много пластично поведение при температурен стрес и засушаване

Оптимално съчетание от биологични и агрономически качестваПрепоръчителна гъстота на отглеждане:


Растения на декар за реколтиране: 7000

Толерантност на болести

Фома Отлична
Фомопсис Отлична
Макрофомина Много добра
Склеротиния по пита Много добра
Склеротиния по стъбло Добра
Мана Устойчив на всички раси
Синя китка Генетически обусловена устойчивост - раси A-E

LG 56.63 CL
Високодобивен маслодаен слънчоглед от последно поколение. Пазарен лидер в направлението CLEARFIELD в България  
 
Биологични и агрономически особености:


Средно късен хибрид

Умерено високи растения с отлична облистеност, дебели и здрави стъбла и силно изразен „стейгрийн" ефект

Пити - средно големи, умерено изпъкнали, приведени

Здрави корени

Високо абсолютно тегло на семките

Висока масленост - средно 45-47%

Семките са с черен основен цвят и тънки, бели надлъжни ивициСтопанска оценка:


Отлична стабилност в представянето, доказана в богат производствен опит

Много висок потенциал за добив

Висока масленост на семките

Много пластично поведение при температурен стрес и засушаване

Оптимално съчетание от биологични и агрономически качестваПрепоръчителна гъстота на отглеждане:


Растения на декар за реколтиране: 7000

Толерантност на болести

Фома Отлична
Фомопсис Отлична
Макрофомина Много добра
Склеротиния по пита Много добра
Склеротиния по стъбло Добра
Мана Устойчив на всички раси
Синя китка Генетически обусловена устойчивост - раси A-E
За нас      Продукти      Контакти      Заявки      Новини